ระบบกำจัดฝุ่นโรงงานอุตสาหกรรม

Dust collector หลักการทำงาน

Dust collector หลักการทำงาน

 • หลักการทำงานของเครื่องDust collector หรือเครื่องดักฝุ่นเกี่ยวข้องกับBlower และชุดกรองฝุ่นและอนุภาคอื่นๆ จากกระบวนการทางผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยอากาศที่สะอาดกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม
  โดยทั่วไปทำได้โดยการใช้ชุดตัวกรองหรือตัวแยกแบบไซโคลนที่จับฝุ่นและป้องกันไม่ให้เข้าสู่อากาศ ฝุ่นที่รวบรวมไว้จะถูกกำจัดออกจากระบบเพื่อกำจัดหรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม การบำรุงรักษาและการทำงานของเครื่องดักฝุ่นอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพในสถานที่ทำงาน

ปัจจุบันที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม แยกตามการใช้งานดังนี้

 1.  Bag filter ระบบถุงกรองฝุ่น
 2. pulse jet ระบบ Cartige filter
 3. Dust collector ระบบถังดักฝุ่นและแยกฝุ่น 
Diagram of a Dust Collector bag filter System

 bag filter เป็นระบบการกำจัดฝุ่นที่ขนาดเล็กจากอากาศในการทำงาน ซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้

เมื่อดูดฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กเข้ามาจะถูกดักจับโดยFilter ชนิดผ้า PE ซึ่งถุงกรองชนิดนี้ทำจากวัสดุเช่นผ้าทีมีวัสดุเส้นใยที่มีรูขนาดเล็กพอที่จะแยกอนุภาคออกจากอากาศ โดยถุงกรองจะถูกติดตั้งไว้ภายในห้องกรอง(ตู้กรอง) ปรกติใช้วัสดุเป็นหลํก หรือสเตนเลส

 • การทำความสะอาดถุงกรอง (filter) ระบบ bag filter สามารถทำความสะอาดด้วยการเป่า
  หรือใช้มอเตอร์ควบคุมระบบสั่น ช่วยในการเขย่าฝุ่นให้ตกลงถังรองรับ
  หรือใช้ Valve สั่งลมทำความสะอาด 
  โดยสรุป การทำงานของDust collector bag filter คือตู้กรองฝุ่น โดยใช้ชุดกรองเป็น ผ้าหรือวัสุด PE
  อุตสาหกรรม ที่ใช้ส่วนใหญ่ เช่นกรองฝุ่นแป้ง ในอุตสหากรรมอาหารและยา
  ข้อดีของระบบนี้คือ Filter มีอายุการใช้งานนาน และสามารถถอดซักได้ ค่าบำรุงรักษาไม่แพง

ทำความสะอาดฟิวเตอร์ด้วยระบบPulse Jet

 •  pulse jet  เป็นระบบกรองฝุ่นที่ใช้ Cartidge Filter เป็นตัวกรอง

คือการกรองและทำความสะอาดอากาศจากฝุ่นและอนุภาคอื่นๆ
 กระบวนการเริ่มต้นด้วยการดึงอากาศที่ปนเปื้อนเข้าไปในตัวเก็บฝุ่นผ่านทางเข้า
จากนั้นอากาศจะผ่านชุดถุงกรองหรือตลับกรอง
 ซึ่งดักจับฝุ่นละอองในขณะที่ปล่อยให้อากาศสะอาดผ่านเข้าไปได้
 เมื่อฝุ่นละอองสะสมอยู่ในถุงกรอง
 แรงต้านอากาศจะเพิ่มขึ้น ทำให้แรงดูดลดลง
เพื่อคืนพลังการดูด ระบบ Pulse Jet เริ่มรอบการทำความสะอาด
 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปล่อยลมอัดสั้นๆ เข้าไปในถุงกรอง อากาศอัดทำให้ถุงกรองขยายและหดตัว
ทำให้ฝุ่นละอองที่สะสมอยู่หลุดออก จากนั้นอนุภาคที่หลุดออกจะตกลงในถังพักหรือถังรวบรวม
ในขณะที่อากาศที่สะอาดแล้วจะถูกปล่อยออกทางทางออก
ระบบ Pulse Jet มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำความสะอาดฝุ่นละอองจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม
การทำความสะอาดของระบบนี้ เหมาะกับฝุ่นในอุตสาหกรรมดังนี้
การเจียรโลหะ การเชื่อม และงานไม้ ความสามารถในการทำความสะอาดถุงกรองโดยอัตโนมัติ
ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลของอากาศที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการเก็บฝุ่นปริมาณมาก
โดยสรุป การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฝุ่นและประเภทของฝุ่น ช่วยให้การกำจัดฝุ่นมีประสิทธิ์ มากยิ่งขึ้น

Cyclone

 • Cyclone 
  เป็นเครื่องดักฝุ่นที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง การเลือกใช้ Cyclone ดักฝุ่นเพื่อต้องการแยกฝุ่น หลักการคือใช้แรงเหวี่ยง
  ครื่องดักฝุ่นแบบไซโคลนจะหมุนอากาศด้วยความเร็วสูงเพื่อแยก
  และรวบรวมอนุภาคขนาดใหญ่จากอากาศโดยใช้วิธีแรงเหวี่ยงหนีนย์กลาง
   อุปกรณ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดักจับเศษไม้ ขี้เลื่อยโลหะ
   และเศษขยะประเภทอื่นๆ ที่สามารถสร้างขึ้นระหว่างการทำงานทางอุตสาหกรรม
  ด้วยการปรับปรุงคุณภาพอากาศและส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
  เครื่องดักฝุ่นแบบไซโคลนจึงเป็นเครื่องดักฝุ่นแบบไซโคลนจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการจัดการฝุ่
 
 • โดยสรุปแล้ว การกำจัดฝุ่นในโรงงานที่เกิดจากการผลิต หรือขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่น สามารถใช้เครื่องดักฝุ่น Dust collector ได้ดี
  การพิจารณาเลือกชนิดของเครื่อง ขึ้นอยยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของฝุ่น ปริมาณ ขนาด 
  ทั้งนั้น เครื่อง Dust collector ทั้ง 3 ระบบ มีช้อดีแตกต่างกัน ควรพิจารณาให้รอบครอบ เพื่อประสิทธิสูงสุดในการทำงาน