ระบบกำจัดฝุ่นโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบดักฝุ่นถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิต งานไม้ และงานโลหะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมอากาศ การใช้ระบบเก็บฝุ่นช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับอนุภาคในอากาศ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายที่เกิดจากการสะสมของฝุ่น