เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม: การใช้งานและประโยชน์

โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตที่สร้างฝุ่นตลอดเวลา ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่เข้มงวดต่อเครื่องจักรและสุขภาพของคนในโรงงาน นอกจากนี้ ฝุ่นยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความยั่งยืนของกิจการ.

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมหากแบ่งตามประเภทการใช้งานดังนี้

  • เครื่องดูดฝุ่นแบบศูนย์รวม Dust Collector  สำหรับกำจัดฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย และสามารถออกแบบตืดตั้งดูดได้หลายจุดพร้อมกัน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)
  • เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนที่   ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึง หลักการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ให้ถูกต้องกับการใช้งาน

การเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม