การปรับปรุงระบบดูดฝุ่นโรงงาน

การปรับปรุงระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปล่อยฝุ่นสู่ภายนอก

ตำแหน่งจุดดูดฝุ่น

ในตัวอย่างเป็นการปรับปรุงระบบกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม ที่เกิดจากงานขัดผ้าเบรค

ปัญหาการใช้งานระบบไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากปริมาณฝุ่นต่อวันมีจำนวนสูง ประมาณ 500 kg โดยเกิดจากการขัดงานผ้าเบรคทำให้เกิดฝุ่นละเอียดประมาณ80%ของฝุ่นทั้งหมด การใช้งานในระบบดูดได้ไม่ถึง 1 ชั่วโมง และฝุ่นฟุ้งกระจาย จากการเก็บฝุ่นได้ไม่หมด

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง

  • ทำความสะอาดฟิวเตอร์ และตรวจสอบปริมาณฝุ่นต่อวัน เพื่อหาแนวทางแก้ไข หากมีปริมาณสูง แนะนำใช้Cycloneดักฝุ่น เพื่อเป็นการกรองฝุ่นก่อน 1 ชั้น  ดูตัวอย่าง การออกแบบCycloneดักฝุ่น
  • ตรวจวัดความเร็วลมที่เหมาะสม ในการพัดพาฝุ่น โดยทั่วไปความเร็วลมที่ท่อดูด ตรงตำแหน่งเกิดฝุ่นไม่ควรน้อยกว่า 14-16 m./s 
  • ตรวจสอบชนิดของฟิวเตอร์ว่าเหมาะสมกับประเภทของฝุ่นหรือไม่
  • ตรวจเช็คขนาดท่อดูด Main คำนวณถูกต้องตามหลักหรือไม่ และรอยรั่วซึมตามจุดต่างๆให้อยู่ในสถาพปกติ

ขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุงระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

ปัญหาเรื่องฝุ่นละเอียดและมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้ฟิวเตอร์กรองฝุ่นอุดตัน และส่งผลใช้งานต่อเนื่องได้ไม่นาน เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง ตัวอย่างที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการการขัดชิ้นงาน เช่น งานขัดสเตนเลส งานขัดโลหะ การขัดผ้าเบรค ซึ่งฝุ่นประเภทนี้จัดเป็นฝุ่นที่มีความละเอียด และมีความยึดเกาะฟิวเตอร์สูง

รูปก่อนปรับปรุง

ตรวจเช็คปริมาณฝุ่น

การตรวจเช็คขนาดและปริมาณฝุ่น เพื่อหาแนวทาง แก้ไขระบบดูด

ตรวจวัดความเร็วลมที่จุดดูด

ตรวจวัดความเร็วลมก่อนที่จะปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา

ตรวจเช็คประสิทธิฟิวเตอร์กรองฝุ่น

ตรวจเช็คการทำงานของฟิวเตอร์ โ่ดยพิจารณาจากวัสดที่ใช้และอายุการใช้งาน ว่าเหมาะสมกับฝุ่น และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

การปรับปรุงแนวท่อดูด

ตรวจสอบแนวท่อดูด เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดฝุ่น

รูปหลังจากปรับปรุงระบบดูดฝุ่น

ชุดCycloneดักฝุ่น
Cycloneดักฝุ่น
ท่อดักฝุ่น
บริการตรวจวัดความเร็วลม

แก้ปัญหาฝุ่นอุดตันฟิวเตอร์ ด้วย Cyclone สามารถดักฝุ่นได้85%

Cyclone ดักฝุ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการกรองฝุ่นหรือดักฝุ่นก่อนถึงตู้กรองฟิวเตอร์ :วิธีทำงานของ Cyclone ดักฝุ่น ช่วยกรองฝุ่นหยาบและละเอียดในคราวเดียวกัน เหมาะสำหรับงานกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีปริมาณสูง สะดวกในการเก็บฝุ่น ลดภาระการบำรุงรักษาฟิวเตอร์ 

สรุป :การวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

  • การวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดฝุ่นในอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยระบุจุดที่ส่งผลให้เกิดฝุ่น และการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบดูดฝุ่นช่วยลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น อีกทั้งการอบรมและเพิ่มความตระหนักในการจัดการฝุ่นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดฝุ่นในอุตสาหกรรมได้
  • การบำรุงรักษา และการทำความสะอาดฟิวเตอร์ และหมั่นตรวจเช็คให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน